Refleksivt Forum afholder i samarbejde med Anna Freud Center kurset

The Assessment of Representational Risk (ARR)

Indhold:

På kurset får deltagerne et teoretisk og metodisk kendskab til The Assessment of Representational Risk (ARR). ARR er et nyere udviklet kodningssystem, der belyser samspillet mellem forælder og barn, samt forælderens egne repræsentationer af dette samspil. Netop kvaliteten af samspillet fungerer som en afgørende indikator i vurderingen af hvilke sociale og psykologiske konsekvenser, der kan indtræde hos barnet på længere sigt. Forskning har vist, at ARR-skalaer bedre forudsiger forstyrrelser i det senere forælder-barn samspil, sammenlignet med andre målinger, herunder fx forælderens refleksionsfunktion. ARR fungerer som et supplement til Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF), der har til formål at undersøge kvaliteten af tilknytningsforholdet mellem barnet og forælderen. Dette opnås i PDI-RF ved at belyse, i hvilken grad forælderen formår at forstå både sin egen og sit barns adfærd som meningsfuldt forbundet til bagvedliggende mentale tilstande i form af følelser, ønsker, tanker og behov. Kurset har til formål at skabe en bredere og mere multidimensional tilgang til forælderens repræsentationer af samspillet til barnet.

Formålet med kurset:

At undervise i det teoretiske og forskningsmæssige grundlag der relaterer sig til repræsentationer og tilknytninger mellem forælder og barn. På baggrund heraf introduceres the Assessment of Representational Risk (ARR) som kodningssystem til at tilgå og vurdere kvaliteten af samspillet mellem forælder og barn. Deltagerne får direkte erfaring med ARR-kodning af interviews, og der vil efterfølgende være mulighed for en reliabilitetstest heraf. Herved opnås et sikkert og selvstændigt kendskab til metoden.  

Dato og tid:

Kurset afholdes  den 4. og 5. marts 2020. Første dag 10 - 17, anden dag 9 - 16

Prisen er 4.495 + moms, hvilket inkluderer forplejning i løbet af kursusdagene, i form af morgenmad, frokost, kage, frugt og vand, samt te og kaffe. Ønsker deltageren at certificeres som reliabel koder i ARR efterfølgende, må der påregnes en udgift på kr. 995 + moms.

Underviser:

Michelle Sleed, Phd. og forsker ved Anna Freud National Center i London www.annafreud.org

Merit:

Kurset søges forhåndsgodkendt til 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik og 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder.

Sted & Deltagerantal:

DGI Huset Nordkraft

Teglgårds Plads 1

9000 Aalborg

Max 20 deltagere

Tilmelding: post@refleksivtforum.dk