Refleksivt Forum udbyder 2-dages kursus i anvendelsen af

PDI i familiebehandling

Indhold

PDI (Parent Development Interview) er et semistruktureret interview, der afdækker forskellige aspekter ved forældreskabet, herunder forælderens syn på barnet og relationen til det, synet på sig selv som forælder og forståelse af sin egen opvæksts betydning for forældreskabet. Samtidigt kan det gennem en analyse give en forståelse af hvordan forælderens eksplicitte mentalisering af barnet og sig selv folder sig ud.

Refleksivt Forum har i samarbejde med Arietta Slade fra Yale University og Michelle Sleed fra Anna Freud Centre, udviklet en vejledning i hvordan man kan bruge interviewet som en del af et familiebehandlingsforløb. Formålet med dette er:

  1. at behandlerne får et tydeligere billede af de områder i forældreskabet, hvor forældrene er udfordret og har brug for hjælp til at udvikle deres forældreskab.
  2. at forældrene få vist hvilke mentaliseringsressourcer de har til rådighed, således at indsatsen kan tilrettelægges indenfor deres nærmeste udviklingszone.
  3. at behandlerne og forældrene igennem processen får en fælles forståelse af udfordringerne og ressourcerne, og derved de terapeutiske mål med arbejdet.
  4. at udformningen af de terapeutiske mål kan virke allianceopbyggende og være med til at fremme de professionelles mentaliserende holdning, i deres arbejde med familien.

Formål

På dette 2-dages kursus vil familiebehandlere blive oplært i at foretage interviewet samt hvordan man kan lave en god analyse og tilbagemelding til forældrene.

Kurset vil indledningsvist dække teoretiske aspekter, herunder en kort introduktion til mentaliseringsbegrebet og interviewteknik, som grundlag for den praktiske metode. Herefter vil vi gå mere i dybden med analysen og tilbagemeldingssamtalen ud fra konkrete cases.

Der vil løbende blive slået kurser op i Aarhus og København, men det er også muligt at bestille et kursusforløb til egen organisation. Tag gerne kontakt for at høre mere om priser og vilkår i forhold til dette.

Pris

Kontakt venligst Anne eller Jeppe

Undervisere

Deltagerantal

Minimum 12, maksimalt 20 deltagere

Interesseret i kurset?

Hvis du er interesseret i at deltage, send en mail til post@refleksivtforum.dk