Refleksivt Forum afholder 3-dages kursus i assessmentmetode til afdækning af mentaliseringssårbarheder og -ressourcer i forældreskaber:

Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF)

Næste kursus afholdes på følgende datoer

  • Dag 1 og 2: Mandag d. 2 og tirsdag d. 3 september 2024 i København
  • Dag 3: Mandag d. 23 september 2024 i Aarhus

Indhold

På kurset lærer deltagerne at administrere Parent Development Interview (PDI), samt kodning, analyse og vurdering af den refleksive funktion, som den kommer til udtryk i interviewet (PDI-RF). Refleksiv funktion (RF) er en operationalisering af mentalisering­begrebet, hvilket giver mulighed for at vurdere det eksplicitte mentaliseringsniveau hos en forælder. Kodningen foregår ved en analyse af de narrativer, der fremkommer gennem interviewet. Formålet er at undersøge, i hvilken grad forælderen er i stand til at forstå sin egen og sit barns adfærd som meningsfuldt forbundet til de bagvedliggende mentale tilstande, i form af følelser, ønsker, tanker og behov. Nyere forskning vidner om, at god mentaliserings­kompetence hos forælderen fremmer muligheden for en tryg tilknytning og udviklingen af mentaliseringsevne hos barnet.

Kursus og certificeringsmaterialet er på dansk.

Formålet med kurset

Er at undervise i rationalet og teknikken bag anvendelsen af RF-skalaen ved brugen af PDI, for derved at kunne vurdere forældres mentaliseringsniveau. Selve PDI-interviewet vil blive gennemgået med henblik på administration og kodning. Undervisningen vil på den første del af kurset primært rette fokus mod den manualiserede kodning med henblik på at træne deltagerne til at kunne kode interviewet på reliabel vis, som det fx bruges til forskning i familiebehandling og psykoterapi. Den sidste dag vil desuden komme omkring hvordan PDI kan anvendes i en klinisk kontekst, fx til forældrekompetenceundersøgelser eller som en del af en indsats i arbejdet med børn og familier.

Pris

Kr. 7.600 + moms

Prisen inkluderer forplejning i løbet af kursusdagene, i form af morgenmad, frokost, kage, frugt og vand, samt te og kaffe. Ønsker deltageren at certificeres som reliabel koder i PDI-RF efterfølgende, må der påregnes en udgift på kr. 995 + moms.

Undervisere

  • Anne Blom Corlin, cand.psych. aut og specialist i psykoterapi                      www.mindtomindpsyk.dk
  • Jeppe Budde, cand.psych. aut og specialist i psykoterapi                               www.psykologcenteraarhus.dk

Merit

Kurset søges forhåndsgodkendt til 12.4.4.2.1. Kliniskpsykologisk undersøgelsesmetodik og 6.4.4.2.2.Psykologiske undersøgelsesmetoder

Deltagerantal

Maksimalt 12 deltagere

Interesseret i kurset?

Hvis du er interesseret i at deltage, send en mail til post@refleksivtforum.dk

eller skriv til anne@refleksivtforum.dk hvis du har spørgsmål.