Refleksivt Forum afholder 3-dages kursus i assessmentmetode til afdækning af mentaliseringssårbarheder og -ressourcer i forældreskaber:

Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF)

 

Næste kursus afholdes på følgende datoer i København

  • Dag 1 og 2: Torsdag 10. og fredag 11. marts 2022
  • Dag 3: Fredag 8. april 2022

Indhold

På kurset lærer deltagerne at administrere Parent Development Interview (PDI), samt kodning, analyse og vurdering af den refleksive funktion som den kommer til udtryk i interviewet(PDI-RF). Refleksiv funktion (RF) er en operationalisering af mentalisering­begrebet, hvilket giver mulighed for at vurdere det eksplicitte mentaliseringsniveau hosen forælder. Kodningen foregår ved en analyse af de narrativer, der fremkommergennem interviewet. Formålet er at undersøge, i hvilken grad forælderen er i stand til at forstå sin egen og sit barns adfærd som meningsfuldt forbundet til de bagved liggende mentale tilstande, i form af følelser, ønsker, tanker og behov. Nyere forskning vidner om, at god mentaliserings­kompetence hos forælderen fremmer muligheden for en tryg tilknytning og udviklingen af mentaliseringsevnen hos barnet.

Kursus og certificeringsmaterialet er på dansk.

Formålet med kurset

At undervise i rationalet og teknikken bag anvendelsen af RF-skalaen ved brugen af PDI, for derved at kunne vurdereforældres mentaliseringsniveau. Selve PDI-interviewet vil blive gennemgået med henblik på administration og kodning. Undervisningen vil på den første del primært rette fokus mod den manualiserede kodning, med henblik på at trænedeltagerne til at kunne kode interviewet på reliabel vis, som det fx bruges til forskning i familiebehandling og psykoterapi. Den sidste dag vil desuden komme omkring hvordan PDI kan anvendes i en klinisk kontekst, fx til forældrekompetenceundersøgelser eller som en del af en indsats i arbejdet med børn og familier.

Pris

Kr. 6.795 + moms

Prisen inkluderer forplejning i løbet af kursusdagene, i form af morgenmad, frokost, kage, frugt og vand, samt te og kaffe. Ønsker deltageren at certificeres som reliabel koder i PDI-RFefterfølgende, må der påregnes en udgift på kr. 995 + moms.

Tilmeldings- og betalingsfrist er 1. februar 2022.

Undervisere

Merit

Kurset søges forhåndsgodkendt til 12.4.4.2.1. Kliniskpsykologisk undersøgelsesmetodik og 6.4.4.2.2.Psykologiske undersøgelsesmetoder

Deltagerantal

Minimum 12, maksimalt 20 deltagere

Interesseret i kurset?

Hvis du er interesseret i at deltage, send en mail til post@refleksivtforum.dk

eller skriv til anne@refleksivtforum.dk hvis du har spørgsmål.