Refleksivt Forum afholder 3-dages kursus i tilknytnings- og mentaliseringsbaserede assessmentmetoder til afdækning af sårbarheder og ressourcer i forældreskaber:

Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF)

Næste kursus afholdes i København efteråret 2019 på følgende datoer:

      28. oktober 2019

      29. oktober 2019

     19. november 2019

Indhold

På kurset lærer deltagerne at administrere Parent Development Interview (PDI), samt kodning, analyse og vurdering af den refleksive funktion som den udtrykkes i interviewet (PDI-RF). Refleksiv funktion (RF) er en operationalisering af mentaliseringbegrebet, som giver mulighed for at vurdere det eksplicitte mentaliseringsniveau hos en forælder. Kodningen foregår ved en analyse af de narrativer, der fremkommer gennem interviewet, som omhandler betydningsfulde følelsesmæssige tilknytningsrelationer. Formålet er at undersøge, i hvilken grad forælderen er i stand til at forstå sin egen og sit barns adfærd som meningsfuldt forbundet til de bagved liggende mentale tilstande, i form af følelser, ønsker, tanker og behov. Nyere forskning vidner om, at god mentaliseringskompetence hos forælderen fremmer muligheden for en tryg tilknytning og udviklingen af mentaliseringsevnen hos barnet.

Kursus og certificeringsmaterialet er på dansk.

Formålet med kurset

At undervise i rationalet og teknikken bag anvendelsen af RF-skalaen ved brugen af PDI, for derved at kunne vurdere forældres mentaliseringsniveau. Selve PDI-interviewet vil blive gennemgået med henblik på administration og kodning. Undervisningen vil primært rette fokus mod den manualiserede kodning, med henblik på at træne deltagerne til at kunne kode interviewet på reliabel vis. Hvordan PDI kan informere og anvendes klinisk til forældrekompetenceundersøgelser eller familiebehandling, vil blive berørt på kurset.

Pris

Kr. 5.995 + moms

Prisen inkluderer forplejning i løbet af kursusdagene, i form af morgenmad, frokost, kage, frugt og vand, samt te og kaffe. Ønsker deltageren at certificeres som reliabel koder i PDI-RF efterfølgende, må der påregnes en udgift på kr. 995 + moms.

Undervisere

Merit

Kurset søges forhåndsgodkendt til 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik og 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder

Deltagerantal

Minimum 12, maksimalt 20 deltagere

Interesseret i kurset?

 Hvis du er interesseret i at deltage, så send en mail til Anne (anne@refleksivtforum.dk) eller Jeppe (jeppe@refleksivtforum.dk).