Projekter

PDI i familiebehandling

Refleksivt Forum arbejder på at udvikle en struktureret metode til at anvende et semistruktureret forældreinterview som del af en familiebehandlingsindsats.

Læs mere

Minding the Baby (MTB)

Minding the Baby er en tværfaglig og hjemmebaseret indsats udviklet af Yale University med fokus på at styrke den tidlige indsats i forhold til sårbare gravide. Refleksivt Forum er en del af det 6-årige projekt som skal udrulle programmet i 8 danske kommuner.

Læs mere

Mentaliseringskompetence hos plejeforældre

Refleksivt forum er af Socialstyrelsen udvalgt til at udvikle et redskab til afdækning af plejeforældres mentaliseringsressourcer og sårbarheder til brug for socialtilsynenes godkendelse af plejefamilier i Danmark.

Læs mere