Mentaliseringskompetence hos plejeforældre

Udvikling af et redskab til afdækning af plejeforældres mentaliseringsressourcer og sårbarheder til brug for socialtilsynenes godkendelse af plejefamilier i Danmark

Refleksivt forum er af Socialstyrelsen udvalgt til at udvikle et redskab til afdækning af plejeforældres mentaliseringsressourcer og sårbarheder til brug for socialtilsynenes godkendelse af plejefamilier i Danmark. Formålet med nærværende tiltag, er at styrke Socialtilsynets godkendelse af plejefamilier i Danmark. Ønsket er at metodeudvikle på den eksisterende kvalitetsmodel, som Socialtilsynet anvender i deres godkendelse af nye plejefamilier.

Anne Blom Corlin har i flere år arbejdet på at udvikle et mere let tilgængeligt interview ud fra AAI og PDI som gør det muligt for familiepleje- og tilsynskonsulenter (i det følgende konsulenter) at få et indblik i mentaliseringsressourcer og sårbarheder hos kommende plejeforældre. Med inspiration fra Refleksiv Funktionsskala har Anne Blom Corlin udarbejdet relevante analyse- og dialogredskaber som konsulenterne kan anvende i deres analyse af mentaliseringsinterviewet med plejeforældre. Ønsket har været at udvikle en begrundet praksis i familiepleje- og tilsynskonsulenternes arbejde med godkendelse af plejefamilier, ved at anvende metoder og tilgange som har afsæt i eksisterende forskning og viden om området. Denne metodetilgang tilstræber således ikke at familiepleje-konsulenterne kan foretage en forskningsmæssigt pålidelig vurdering af plejeforældres mentaliseringskompetance (målt ved Refleksivt Funktion) men tilstræber at kvalificere godkendelses- og matchningspraksisen således, at konsulenten anvender en mere systematisk metode og arbejder ud fra veldefinerede kriterier, i deres vurdering af mentaliseringsressourcer og sårbarheder. Dette udviklingsarbejde har Anne Corlin implementeret over de sidste 6 år i forskellige kommuner så som København, Århus, Frederikshavn, Guldborgsund, Thisted, Odense m.fl.

Udviklingen af nærværende redskab vil forløbe i perioden fra april 2018 – til juli 2017. Redskabet som søges udviklet vil derfor kræve specialiserede færdigheder som konsulenterne skal uddannes i, samt opfølgende supervision på igangværende godkendelsessager for at sikre optimal implementering og tilstrækkelig sikkerhed i deres vurderinger hos tilsynskonsulenterne.