Minding the Baby (MTB)

Minding the Baby er en forskningsbaseret, tværfaglig og hjemmebaseret indsats udviklet af Yale University med fokus på at styrke helbred og tidlige relationer mellem sårbare forældre og deres børn. Metoden har i et lodtrækningsforsøg i USA vist positive effekter. Samtidig tilbyder programmets mentaliseringsbaserede metode en ny faglig tilgang, som vinder mere og mere frem.

Programmet ønsker at fremme både psykisk som fysisk sundhed hos barnet og forældrene, hvilket udmøntes af et tværfagligt team omkring familien. Indsatsen starter i andet til tredje trimester før barnet bliver født og afsluttes når barnet er to år.

I målgruppen ses forældrene ofte at have alvorlige traumer fra egen opvækst, der viser sig som psykiske problemer og sociale problemer på flere niveauer, hvilket peger på stor udsathed. De kan være forældre, som har oplevet overgreb og er blevet udsat for forskellige former for omsorgssvigt.

Manglende forældrekompetencer eller destruktivt familiemønster med fx vold og misbrug kan resultere i, at barnet udvikler tilknytningsforstyrrelser, adfærdsproblemer og indlæringsproblemer, hvis der ikke interveneres.

Refleksivt Forum er tilknyttet som faglige konsulenter i en storstilet afprøvning af Minding the Baby, som skal iværksættes i 8 danske kommuner over de næste 6 år. Projektet, der er økonomisk støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond, gennemføres under ledelse af Metodecenteret i samarbejde med Yale University, og skal evalueres af VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.