Kurser

Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF)

Refleksivt Forum afholder 3-dages kursus i vurdering af forældres refleksive funktion (mentaliseringsevne), ved hjælp af Parent Development Interview.

Læs mere

PDI i familiebehandling

Vi udbyder et 3-dages kursus i PDI, Parent Development Interview. Refleksivt Forum har i samarbejde med Arietta Slade fra Yale University og Michelle Sleed fra Anna Freud Centre, udviklet en vejledning i hvordan man kan bruge PDI som en del af et familiebehandlingsforløb.

Læs mere

The Assessment of Representational Risk (ARR)

2 dages kursus i kodningssystemet ARR som supplement til Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF) til afdækning af kvaliteten af samspillet mellem barn og omsorgsgiver

Læs mere